Focus Urban Development, beter bekend als FOUR-D is een onafhankelijke gebieds- en vastgoedontwikkelaar die ruim 20 jaar actief is in het ontwikkelen en realiseren van woningprojecten vanuit een gezonde marktgedachte. FOUR-D voegt een vierde dimensie toe aan het driedimensionale karakter van architectuur en bouwen door duurzame woningen te realiseren en de menselijke behoefte aan rust en balans in onze concepten een plaats te geven. Door het mengen van doelgroepen en functies creëren we complementaire meerwaarde in het maatschappelijk domein. Om onze samenleving sterk te houden en veranderingen het hoofd te bieden is het belangrijk dat we ons richten op inclusiviteit en circulariteit in onze gebouwen.

Samenwerking

Placemaking, participatie, verbinding en synergie

FOUR-D is altijd op zoek naar verbinding en synergie. Op basis van de behoefte aan wonen inventariseren wij de samenhang in de buurt. We luisteren naar de belangen van buurtbewoners en werken in het voortraject intensief samen. Bewonersparticipatie is waarom het draait! Zo creëren we een thuisomgeving voor nieuwe en huidige bewoners.

Een voorbeel van die burgerparticipatie is KnoopXL in Eindhoven. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied zijn we in gesprek met maatschappelijke zorgpartijen. Binnen deze gebiedsontwikkeling willen we huisvestingsmogelijkheden creëren voor maatschappelijke daklozenopvang.
Door dit te combineren met een plek voor een goede zorgpartij, verminderen we de overlast. We kijken dus naar de plek, naar de markt en wat er op die plek speelt. Om vervolgens op deze context een visie te baseren.

Visie & missie

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen een plek heeft om zich thuis te voelen. Deze overtuiging zorgt ervoor dat we op een andere manier naar vastgoedontwikkeling kijken, meer kansen zien en alternatieve oplossingen bedenken.

Voor ons draait het namelijk niet om gebouwen; maar om mensen. Daarom zetten we ons iedere dag in, daarom ontwikkelen we. Wij noemen dit de Vierde Dimensie.

Ons doel? Het ontwikkelen en verwezenlijken van innovatieve concepten voor wonen en maatschappelijke functies waaronder vrijetijdsbesteding, die gunstig uitwerken op zowel het welzijn van de mensen en de gebouwen met omgeving. Op deze manier dragen we bij aan de opbouw van een evenwichtige samenleving voor iedereen.

Team

Met ons team van in- en externe specialisten dragen wij bij aan het leveren van een creatieve meerwaarde tijdens het integrale ontwikkeltraject. Deze meerwaarde komt het meest tot uiting in het inpassen van maatschappelijke vraag. Daarmee  zorgen wij voor een creatieve 'plus' in het ontwikkeltraject. We streven naar gezonde resultaten in de gebouwde urbane omgeving, waarbij we flexibel blijven in het omgaan met veranderingen in de markt, terwijl we altijd vasthouden aan onze kernwaarden van leefbaarheid en balans.

Ad van den Berg
Paul Evers
Kim van der Heijden
Pieter van den Berg
Rolf Reitsma
Jinling Li

Acquisitie

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe locaties, zowel binnenstedelijk als aan de rand van woongebieden of dorpen. Ons uitgangspunt bij de selectie van deze locaties is de meerwaarde die we kunnen genereren voor de omgeving. Zodat we samen met de desbetreffende gemeente een omgevingsvisie kunnen ontwikkelen die de balans in de samenleving versterkt. Vaak leidt dit tot een mix van woonvormen met maatschappelijke toevoegingen op het vlak van zorg of leisure.